Huiswerkbegeleiding voor jongens in Haarlem

Vooral in de onderbouw van de middelbare school hebben jongens het moeilijk. Het onderwijs is jongensonvriendelijker geworden, en jongens hebben last van de feminisering van het onderwijs.

Daardoor scoren ze slechter op school dan meisjes, en zakken vaker af naar een lager schooltype. Om dit te voorkomen sturen veel ouders hun zonen op huiswerkbegeleiding, maar de jongens ervaren dit als straf.

Dat moet anders, en dat kan anders. Met MSIX-huiswerkbegeleiding, voor jongens.